Dnes
Teplota: 3.5 °C

Před plátnem, za plátnem – všichni budou stát

Galerie výtvarného umění v Náchodě, Smiřických 272, Náchod Náchod


24.9.2018 - 11.11.2018 v Vstupné: 

GVUN Náchod pořádá edukačně - výtvarný program napříč dvěma výstavami pro děti z MŠ a žáky základních a středních škol (24. 9. - 11. 11.) "Před plátnem, za plátnem - všichni budou stát".
Instalace a osvětlení obrazu Cirkus s nepotvrzeným autorstvím Georga Grosze nám navodí atmosféru k výstavě Jana Paula. Obrazy malované prsty vyjadřují Boží světlo, které autor cítil v posledních okamžicích života své matky. Světelnou stopu barvy chápe jako duchovní energii vyzařující z prostoru malby.
V připravovaném programu využijeme ticho, světlo a tmu pro rozvinutí naší fantazie k divadelním etudám za plátnem. Výsledný nezaměnitelný stínový obraz prstovou malbou převedeme na papír.
Poznámka: Program bude pozitivně laděn, oproštěn od tíživého tématu smrti. Konzultace vítána.
Rezervovat program můžete e-mailem na adrese info@gvun.cz nebo telefonicky: 491 427 321, 606 647 216.
Více na www.gvun.cz a facebook.com/galerienachod