Dnes
Teplota: 3.5 °C

19.10.2018   Oprava komunikace Za Řekou

Zasláno: 18.10.2018
Zveřejněno: 19.10.2018

Obsah:

Dobrý den, původně jsme  chtěli poděkovat za snahu a částečnou opravu, ale.......... tak nějak to nejde.

S Vaší informací na stránkách města, ...oprava byla provedena … prostě nelze souhlasit.

Posílám foto po provedené opravě v příloze, při porovnání s těmi původnímu ze 7.9,  je zřejmé, že k opravě nedošlo.

  • Odstranění popadaných stromů – provedeno
  • Poškozené  ochranné zábradlí  -neopraveno
  • Výtluky - neopraveno
  • Poškozené podbetonování příčného žlabu- neopraveno
  • Provedená oprava tří příčných odvodňovacích žlabů ( další byly přehlédnuty ) byla naprosto zbytečná. Místo  použití vhodného materiálu, který by se s podkladem spojil, došlo k "nasypání"  živičného recyklátu, který  se po několika přejetích vydrolil a stav je  vlastně stejný jako předtím.

 Nabízí se  otázka, zda někdo kontroluje  práce provedené Technickými službami ? 

 

 

Nechceme „prudit“, cesta je jinak v dobrém stavu. Jen máme prostě obavy ze zimního provozu, kdy při vyhrnování sněhu by mohlo dojít k vytržení vyčnívajících odvodňovacích žlabů a to by byla škoda.

Prosím o odpověď, zda a kdy se řádné opravy provedou. Děkuji za odpověď.

 Jitka Šourková

Náchod-Bražec

 

 


Zpracováno:

Předáno k vyjádření panu Ing. Zelenákovi, pracovníkovi odboru správy majetku.


Vyjádření:
30.10.2018

Dobrý den,

 

komunikace (lesní cesta) Za Řekou byla opravena v rámci možností doplněním vydrolených míst živičným recyklátem, neboť v tomto provizorním povrchu nelze použít jiný materiál. Tento provizorní povrch nelze udržovat v takovém stavu, jako kdyby byl proveden z obalovaného kameniva-živice. Nerovnosti v takto minimální hloubce se velice obtížně opravují. Komunikace po roce užívání, s ohledem na zvolenou úpravu a na provoz lesních strojů, je v dobrém stavu a opravovat se budou jen případné havarijní stavy. Poškozené ochranné zábradlí bude opraveno společností Lesy města Náchoda - bylo projednáno a objednáno u jednatele společnosti Bc. Veverky.

 

S pozdravem

 

Ing. Tibor Zelenák

odborný pracovník správy majetku

 

 u_1048.JPG
a_1048_12224982.JPG
a_1048_12233845.JPG
a_1048_12238724.JPG
a_1048_12258495.JPG