Dnes
Teplota: 1.0 °C

22.10.2018   Bražec

Zasláno: 22.10.2018
Zveřejněno: 22.10.2018

Obsah:

Dobrý den,

     již 2 x za letošní rok jsem upozorňoval na poškozenou autobusovou zastávku Bražec odb. Peklo, již v lednu byla slíbená její oprava. Dosud neopravena. V létě letošního roku pan Ing. Zelenák šetřil zanedbaný park na městském pozemku a přislíbil ošetření stromů a další věci. Byl proveden úklid pozemku

a posečení, jinak park osazený lavičkou jak bylo slíbeno není. Děkuji za nápravu a opravy. Občan Bražce


Zpracováno:

Předáno k vyjádření panu Ing. Zelenákovi, pracovníkovi odboru správy majetku.


Vyjádření:
1.11.2018

 

Dobrý den,

 

prověrkou na místě bylo zjištěno, že Vaše kritika je oprávněná, za což se Vám omlouvám neboť jsem spoléhal na to, že zadané úkoly se plní. Nyní je stav takový, že jsem opětovně požádal (nyní již písemně) Technické služby Náchod o opravu autobusové zastávky, zdravotní řez křovin a opravu stávající lavičky. Tomuto místu budu věnovat zvýšenou pozornost do okamžiku splnění všech oprávněných požadavků občanů Bražce.

 

S pozdravem

Ing. Tibor Zelenák

odborný pracovník správy majetku