Dnes
Teplota: 10.4 °C

26.6.2018   Prořezání a zkrácení javorů

Zasláno: 22.6.2018
Zveřejněno: 26.6.2018

Obsah:
Dobrý den,
Prosím,vysvětlete,kdo jmenovitě dal příkaz k prořezání a zkrácení javorů.Jedná se o ulici Běloveská.Jsem přesvědčena,že do vzrostlých stromů(jsou naprosto zdravé),se smí hlubokým řezem zasahovat jen v době vegetačního klidu.Potvrdila jsem si to i dotazem na ochraně prostředí.
V loňském roce jste dali vykácet u řeky krásné zdravé lípy s tím,že se tam bude dělat chodník.(v červnu 2018)Červen je pryč a stále se nic neděje!!Potom ještě poslední otázka-co se stalo se dřevem s těchto pokácených lip?
Děkuji za odpověď.
I.Koníčková

Zpracováno:

Předáno k vyjádření paní Bc. Brandejsové, pracovnici odboru životního prostředí.


Vyjádření:
26.6.2018

Vážená paní Koníčková,

 

letošní plánované úpravě javorů předcházela mnohá jednání v minulých letech, především v roce 2009 a 2010, kde byla řešena otázka zachování javorů. Občané přilehlého domu v Běloveské ulici neměli v té době, a ani dnes nemají, jednotný názor na zachování nebo odstranění těchto stromů. Zhruba polovina obyvatel domu chtěla a chce javory odstranit a druhá polovina občanů stromy jednoznačně zachovat, záleží především na tom, kde jsou umístěny byty těchto občanů, do jaké míry jsou obtěžováni stíněním.

Při výsadbě stromů byl použit nevhodný kultivar javoru mléče, který není určen k úpravě řezem. Přesto došlo v dobách minulých k jejich zkrácení řezem „na hlavu", a tím vytvoření jejich sekundární koruny. Aby nedocházelo k vylamování nových vytáhlých větví, je třeba do stromů zasahovat. V roce 2010 bylo po jednání s občany domluveno, že stromy zůstanou zachovány a dále  byl určen způsob péče o tyto stromy. Byla zvolena kombinace tvarovacího a stabilizačního řezu s frekvencí dle potřeby po 3 až 4 letech s ohledem na vitalitu dřevin. Provádění řezů se předpokládá po zbytek života stromů. Cílem tvarovacího řezu je dosažení požadované výšky a tvaru korun stromů. Stabilizační řez spočívá v obvodové redukci přerostlých sekundárních výhonů technikou řezu na postranní větev kombinovaný s proředěním výhonů, přičemž jeho cílem je především stabilita sekundárních korun, tedy snížení rizika rozpadu korun, které byly poškozeny hlavovým řezem z minulosti.

Termín provádění řezů je různý podle typů řezů. Hluboké redukční řezy se snažíme provádět také především ve Vámi zmiňovaném termínu konce vegetačního klidu, ale naopak pro mnohé zdravotní řezy volíme termín vhodnější v období plné vegetace, kdy je dobře vidět, co je suché, poškozené a kam až je možné řezat. Regenerace dřevin po zásahu je dobrá. Stejné období bylo zvoleno i pro výše uvedený řez na javorech.

Objednávku na provedení řezu pro technické služby jsem vyhotovila já, jako pracovník zodpovědný za správu zeleně ve městě, v souladu s výše uvedeným stanoveným druhem péče o tyto dřeviny. Objednávky samozřejmě vždy schvaluje a podepisuje vedení města.

Chodník na Mánesově nábřeží řeší odbor investic a rozvoje města, ale podle jejich informace budou práce zahájeny v měsíci červenci letošního roku. Se dřevem z pokácených stromů bylo naloženo stejně jako v ostatních případech při kácení stromů. Dřevo je evidováno v souladu se zákonem o dřevě a je prodáváno na palivo, případně na řezivo.

Věřím, že moje odpověď je plně dostačující pro osvětlení záležitosti.

 

S pozdravem

 

Andrea Brandejsová

odbor životního prostředí - správa zeleně