Dnes
Teplota: 12.2 °C

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

V pondělí 17.září 2018 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 28. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.Přímý přenos z jednání zastupitelstva

P r o g r a m :

1/ Majetkoprávní úkony obce

2/ Rozbor hospodaření za I. pololetí 2018

3/ Změna rozpočtového výhledu na rok 2018

4/ Pořízení Změny č. 2 Územního plánu Náchod

5/ Úvěr Dokořán - Smlouva o úvěru č. SMF/3187/2018

6/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/177/2018

7/ MAS Stolové hory - členský příspěvek na období 2018-2022

8/ Smlouva o úvěru - Stacionář Cesta Náchod z.s.

9/ Dohoda o partnerství a spolupráci mezi městem Náchod a městem Ťačiv

10/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/148/2018

11/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/174/2018

12/ Revokace usnesení III.f z 18.6.2018

13/ MěSSS Marie - dodatek č. 3 ke smlouvě č. SMF/3/2018 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

14/ Rozpočtová opatření

15/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

16/ Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/5/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

17/ Diskuse

18/ Závěr