Dnes
Teplota: -0,6 °C

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

V pondělí 11.prosince 2017 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 24. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.Přímý přenos z jednání zastupitelstva


P r o g r a m :

0/0 prezentace IDA SpaMed, s. r. o.,
0/1 Memorandum o spolupráci na projektu „Město Náchod - 200 let lázeňství a jeho obnova"
1/ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2022
2/ Střednědobé výhledy rozpočtu a rozpočty za PO města Náchoda
3/ Rozpočet města Náchoda na rok 2018 + - přísliby úvěrů
4/ Majetkoprávní úkony obce
5/ Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. SMF/7/2017 o plnění závazku veřejné
služby obecného hospodářského zájmu
6/ Smlouvy o veřejné službě - 2018
7/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/4/2018
8/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/5/2018
9/ Smlouvy o dotaci - podpora de minimis na rok 2018
10/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/9/2018 a č. SMF/10/2018
11/ Smlouvy o dotaci - Prima sezóna - rok 2018
12/ Smlouvy o poskytnutí dotace - rok 2018
13/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda na rok 2018
14/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/163/2017
15/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda-SŽDC nebude projednávána
16/ Zpráva KV + FV ZM ze společné kontroly
17/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
18/ Odměny, jiná plnění členům zastupitelstva města
19/ Volba přísedícího Okresního soudu v Náchodě
20/ Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2018 - 2020
21/ Rozpočtová patření
22/ Diskuse
23/ Závěr