Úterý, 29.5.2018Den s Policií

Den s Policií


 

26.května se na dětském dopravním hřišti v Bělovsi uskutečnil již 17.ročník zábavného soutěžního dopoledne pro děti „Den s Policií". Krásného počasí a možnosti zasoutěžit si o zajímavé ceny využilo přes tři sta dětí s rodiči.Kromě soutěží byly pro děti připraveny ukázky vozidel a vybavení složek integrovaného záchranného systému, několik ukázek ze zásahu policistů nebo si malí účastníci mohli zkusit vylézt na hasičský žebřík.

Za úspěšný průběh 17.ročníku patří poděkování nejen všem pořadatelům, ale i hlavnímu sponzorovi letošního dne , kterým byl VAK Náchod a.s.


Další zprávy /