Dnes
Teplota: 11.1 °C

Městské středisko sociálních služeb MARIE


Datum od - do: 1.7.2016 - 2.7.2019
Typ: smlouva
Číslo jednací: SMF/3/2016 Dodatek č. 2
Zveřejnil: Město Náchod

Obsah:Uvedení důvodu vyloučení některých údajů ze zpřístupnění:

                     

V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo u zveřejněné smlouvy k vyloučení ze zpřístupnění některých osobních údajů, a to z důvodu ochrany osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Přílohy:

Dodatek č. 2 ke smlouvě SMF/3/2016 Městské středisko sociálních služeb MARIE     (6388_8301151422.pdf / 0,05 MB)