Dnes
Teplota: 10.1 °C

Pondělí, 20.9.2021Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda


V pondělí 20. září 2021 v 16.30 hodin se koná ve velkém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 21. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.

http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupitelstvo/zive-vysilani/

 

P r o g r a m  :

1/ Majetkoprávní úkony obce

2/ Rozbor hospodaření za I. pololetí 2021

3/ Rozdělení dotací z dotačních programů na podporu sportu

4/ Úvěr VAK Náchod a. s. - revokace usnesení

5/ Pojmenování ulic

6/ Smlouvy o poskytnutí dotací

7/ Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

8/ Svaz měst a obcí - ukončení členství města Náchoda

9/ DSO Kladská stezka - ukončení členství města Náchoda

10/ Rozpočtová opatření

11/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

12/ Diskuse

13/ Závěr
Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /