Dnes
Teplota: 13.2 °C

Pátek, 13.4.2018Přijetí španělských a litevských pedagogů – účastníků projektu programu ERASMUS +

Přijetí španělských a litevských  pedagogů – účastníků projektu programu ERASMUS +


ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Náchod byla po dobu dvou let účastníkem projektu  na podporu podnikání mladých lidí programu Erasmus +.

Program Erasmus + je vzdělávací program Evropské unie na období let 2014 až 2020, který podporuje spolupráci a mobilitu napříč odvětvími vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.  Samotný název  Erasmus je odvozen z příjmení holandského renesančního humanisty a myslitele  Erasma Rotterdamského, může být však rovněž čten jako akronym European Action Scheme for the Mobility of University Students. Projekt realizovaný na ACADEMII MERCURII společně s partnery ze  Španělska a Litvy byl nyní  završen právě v Náchodě.  ACADEMIA MERCURII přispívá projektu souborem svých aktivit vedoucích k podpoře podnikavosti žáků, a to například informacemi o aktivitách jejich fiktivních firem (Ekonomické lyceum) či studentských společností zakládaných žáky oboru Cestovního ruchu v rámci mezinárodního programu Junior Achievement.  U příležitosti ukončení projektu přijal místostarosta Miroslav Brát v reprezentačních prostorách náchodské radnice skupinu vedoucích pracovníků středních škol ze Španělska a  Litvy v doprovodu jejich českých kolegů z ACADEMII MERCURII.

„Bylo mi potěšením  deklarovat trvalý zájem města Náchoda o rozvíjení partnerských evropských kontaktů, ať už se jedná o školy zřízené městem či školská zařízení patřící k jinému zřizovateli či náležející do soukromé sféry. Výsledkem těchto kontaktů a společných projektů je vždy větší otevřenost, schopnost orientovat se ve světě, který je nejen za hranicemi města, ale i za hranicemi země či světadílu. Věřím, že společné mezinárodní hledání lepší podpory podnikání mladých lidí v tomto projektu proběhlo dle očekávání všech účastníků, a že si španělští  a litevští pedagogové odvážejí ze svého pobytu v Náchodě jen příjemné vzpomínky, řekl místostarosta Miroslav Brát.


Přijetí španělských a litevských  pedagogů Přijetí španělských a litevských pedagogů

Přijetí španělských a litevských  pedagogů Přijetí španělských a litevských pedagogů

Další v galerii 6

Další zprávy /