Dnes
Teplota: 11.5 °C

Středa, 30.10.2019Uzavírka ulic Na Strži a V Úvoze v Náchodě

Uzavírka ulic Na Strži a V Úvoze v Náchodě


Upozorňujeme řidiče a obyvatele, že v termínu od 4. do 10. 11. 2019 bude v rámci stavby odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou realizován překop komunikace v ulici Na Strži. Komunikace na Strži bude neprůjezdná mezi čp. 1581 a čp. 1033. Objízdná trasa bude vedena komunikacemi Pražská, Bílkova a Myslbekova přes most zpět do ul. Na Strži. Úsek za mostem bude řízen semafory.

V termínu od 11. do 30. 11. 2019 bude realizován další úsek a v této době bude úplně uzavřena komunikace v ulici V Úvozu podél řadových garáží. K této uzavírce bohužel není možná objízdná trasa. 

Realizace stavby „Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou, Náchod - I. Etapa" probíhá od 30. 9. 2019. Stavba by měla být dokončena do 30. 11. 2019 a je členěna na dva stavební objekty. SO 01 - stoka B - splašková kanalizace, jehož investorem je společnost VAK Náchod, a.s. a SO 02 - stoka A - dešťová kanalizace, jehož investorem je Město Náchod. Stavba je specifická tím, že má dva investory, protože oba stavební objekty mají společné šachty INFRA. Město Náchod společně se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. vybralo jako dodavatele obou stavebních objektů společnost Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí.

Se stavbou jsou spojena značná dopravní opatření, proto musela být stavba rozdělena na několik úseků. V současné době je dokončován úsek podél komunikace v ul. Bartoňova. Od 29. 10. 2019 se realizuje druhá část překopu komunikace v ul. Bartoňova. Po celou dobu stavby je pro občany umožněn vjezd do areálu nemocnice. 

Stavební objekt SO 02 - stoka A - dešťová kanalizace je realizován v rámci projektu „Dešťová kanalizace V Úvozu, Náchod", č. projektu a č. smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 18RGI02-0388. Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje.

logo


Přílohy:

DIO_úsek A NaStrži.pdf     (6598_84030155140.pdf / 0,71 MB)
DIO_úsek F V Úvozu.pdf     (6598_52230155151.pdf / 0,33 MB)

Uzavírka ulic Na Strži a V Úvoze v Náchodě Uzavírka ulic Na Strži a V Úvoze v Náchodě

Uzavírka ulic Na Strži a V Úvoze v Náchodě Uzavírka ulic Na Strži a V Úvoze v Náchodě

Další v galerii 4

Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 18. 5. 2020


 Úřad:

 Pondělí 8-17 hod.
 Úterý 8-14 hod.
 Středa 8-17 hod.
 Čtvrtek 8-14 hod.
 Pátek 8-13:30hod. Přepážková pracoviště:

 Pondělí 8-12 13-17 pouze klienti objednaní on-line

 Úterý 8-14 bez objednání

 Středa 8-12 13-17 pouze klienti objednaní on-line

 Čtvrtek 8-14 bez objednání

 Pátek 8-11 pouze klienti objednaní on-line

 Více informací­


 CzechPoint:

 Po, St 8.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.
 Út, Čt 8:00-11.30 a 12:00-14.00 hod.
 Pá 8:00-13.30 hod.