Dnes
Teplota: 16.6 °C

Pondělí, 10.2.2020Sběrný dvůr v Náchodě čeká modernizace

Sběrný dvůr v Náchodě čeká modernizace


Jednou z největších letošních investic města Náchoda je modernizace sběrného dvora Technických služeb. Dnes dopoledne podepsali starosta Náchoda Jan Birke a za firmu Alprim CZ s.r.o., která bude zhotovitelem, David Šolc, smlouvu o dílo.

„Odpadové hospodářství je nedílnou součástí života každého města. Jsem rád, že po třiceti letech zlepšíme a hlavně po všech stránkách zmodernizujeme zázemí pro sběrný dvůr," uvedl při podpisu smlouvy starosta Jan Birke.

Modernizace sběrného dvora spočívá v nahrazení stávajících částečně zpevněných ploch novou plochou s asfaltovým povrchem, která bude olemována betonovými obrubníky. Odvodnění je zajištěno vyspádováním ploch k novým odvodňovacím žlabům a vpustím. Ty budou zaústěny do nové dešťové kanalizace s odlučovačem ropných látek a novou přípojkou do stávající dešťové kanalizace v ulici Myslbekova.

V rámci stavebních úprav budou také opraveny a rozšířeny stávající boxy a oddělující stěny mezi sypkými materiály jižně od nakládací rampy.

„Celkové náklady na tyto stavební úpravy představují částku 14,3 mil. Kč. To je o 3 mil. Kč méně než jsme předpokládali, což je rozhodně dobrá zpráva pro rozpočet města," upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka.

U vjezdu do prostoru dvora Technických služeb dojde navíc k přemístění stávajícího rozvaděče a celý areál bude osvětlen novými LED svítidly.

„Počítáme se zahájením stavebních prací začátkem března a dokončit vše chceme během letních měsíců," uvedl David Šolc, jednatel firmy Alprim CZ, s.r.o., která své kapacity přesune do technických služeb hned po skončení bouracích prací v areálu bývalých lázní, kam se na podzim opět vrátí k jejich dokončení.

 


Sběrný dvůr v Náchodě čeká modernizace Sběrný dvůr v Náchodě čeká modernizace

Sběrný dvůr v Náchodě čeká modernizace Sběrný dvůr v Náchodě čeká modernizace

Další v galerii 4

Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 18. 5. 2020


 Úřad:

 Pondělí 8-17 hod.
 Úterý 8-14 hod.
 Středa 8-17 hod.
 Čtvrtek 8-14 hod.
 Pátek 8-13:30 hod. Přepážková pracoviště:

 Více informací + možnost objednání


 CzechPoint:

 Po, St 8.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.
 Út, Čt 8:00-14.00 hod.
 Pá 8:00-13.30 hod.


 CzechPoint, Zámecká 1845:

 Po, St 8.00-12.00 a 13.00-15.00 hod.
 Út, Čt 8:00-14.00 hod.
 Pá 8:00-13.30 hod.