Dnes
Teplota: 0.3 °C

Středa, 6.10.2021Na podzim loňského roku byly zahájeny stavební práce na stavbě dvou bytových domů na sídlišti u nemocnice.

Na podzim loňského roku byly zahájeny stavební práce na stavbě dvou bytových domů na sídlišti u nemocnice.


Na podzim loňského roku byly zahájeny stavební práce na stavbě dvou bytových domů na sídlišti u nemocnice. Investorem výstavby je společnost Rezidence Duhovka s.r.o., jejímiž společníky jsou společnosti s letitými zkušenostmi v oblasti stavebnictví a bytové výstavby (společnosti ALPRIM CZ a FATO). Město Náchod se na projektu výstavby bytových domů podílí jako investor infrastruktury a právě její výstavba byla nyní zahájena. Nově zde tak vzniká potřebná komunikace, zpevněné plochy, venkovní kanalizace a veřejné osvětlení za bezmála 8,9 mil. Kč. Součástí budování infrastruktury jsou samozřejmě i sadové úpravy a devět parkovacích stání podél točny a tři parkovací místa pro imobilní osoby.

„Bytová otázka je a bude stále častějším tématem a to nejen v Náchodě. Jsem rád, že se nám v Náchodě podařilo najít seriózní partnery a současná podoba projektu a jejich renomé, je pro nás příslibem zdárného dokončení dalších tolik potřebných bytů," upřesnil starosta Jan Birke.

Dva bytové domy s 28 bytovými jednotkami včetně 28 parkovacích  stání jsou těsně před dokončením a další v těchto místech ještě vzniknou. Do konce roku 2023 tak bude dokončeno cca 80 bytových jednotek.

Důležitým faktem je, že oba noví investoři převzali původní závazek výstavby, a to zaplacení smluvních pokut pro případ nedodržení termínu kolaudace, tj. 30. 10. 2023. Město Náchod tak nebude vracet dotaci na výstavbu technické infrastruktury ve výši 150% poskytnuté dotace.

„O tom, že je otázka dostupného bydlení stále více aktuální, svědčí i výsledky nedávné ankety, kterou jsme na toto téma pro Náchoďáky připravili. Zájem o bydlení je opravdu velký, sehnat v dnešní domě byt za rozumné nájemné je stále složitější. Respondenti, mezi kterými převládali lidé do 34 let, v anketě deklarovali zájem především o byty 2+kk a větší a také možnost nákupu bytů do osobního vlastnictví", dodal starosta Jan Birke.

Podrobnosti k projektu:

Investor Rezidence Duhovka s.r.o. se sídlem v Hradci Králové převzal závazek Bytového družstva Sluneční stráň na výstavbu dvou bytových domů sestávajících ze 14 bytových jednotek (celkem 28 bytových jednotek) s termínem nejpozději do 30. 10. 2023. Kupní smlouva na pozemky pod bytovými domy byla uzavřena po zaplacení kupní ceny.

Investor FATO real s.r.o., člen holdingu FATO, se sídlem v Hradci Králové, převzal závazek Bytového družstva Náchodská vyhlídka na výstavbu dvou bytových domů o minimálně 53 bytech. Tento závazek bude splněn do 30. 10. 2023 s tím, že prodej části pozemku č. 110/65 z majetku města se uskuteční po realizaci jednoho podlaží bytového domu po zhotovení geometrického plánu.

 

 


V Náchodě vznikají další bytové možnosti V Náchodě vznikají další bytové možnosti

V Náchodě vznikají další bytové možnosti V Náchodě vznikají další bytové možnosti

Další v galerii 7

Další zprávy /