Dnes
Teplota: -10.1 °C

Pondělí, 10.12.2018Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda


V pondělí 10.prosince 2018 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 2. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.

- Živé vysílání - spustit

 

P r o g r a m : 

1/ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2023

2/ Střednědobé výhledy rozpočtu a rozpočty za PO města Náchoda

3/ Rozpočet města Náchoda na rok 2019

4/ Střednědobý revolvingový úvěr 2019/2020

5/ Majetkoprávní úkony obce

6/ Plán rozvoje sportu pro město Náchod

7/ Program regenerace městské památkové zóny (MPZ) Náchod na období 2019 - 2022

8/ Zajištění financování projektu „Přeshraniční mezigenerační integrace" podpořeného z CZ-PL programu INTERREG V-A

9/ Dodatky ke smlouvám - rok 2018

10/ Smlouvy o poskytnutí dotací na rok 2019

11/ Pořizování Územního plánu Náchod - určený zastupitel

12/ Odměny, jiná plnění neuvolněným členům zastupitelstva města

13/ Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.- Smlouva o úvěru

14/ Rozpočtová opatření

15/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

16/ Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací

17/ Diskuse

18/ Závěr


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /