Dnes
Teplota: 35.3 °C

Pátek, 5.1.2018Rok 2018 ve znamení investic a voleb

Rok 2018 ve znamení investic a voleb


V minulém roce jsme si na zasedání zastupitelstva úspěšně schválili rozpočet pro letošní rok, a to přímo rekordní.

Výše příjmů i výdajů dosahují nového maxima, celkem jde o více než půl miliardy korun. Nechci vypočítávat nudná čísla, ale nemůžu úplně jinak, protože v životě starosty to právě o těchto číslech je. Proto mně dovolte malou rekapitulaci: kromě obvyklých výdajů jsme se rozhodli investovat příští rok do rozvoje města, a to částku přes 170 milionů korun. Rádi bychom tak navázali na úspěšný rok 2017, ve kterém se podařilo vedle mnoha městských investic například zrekonstruovat budovu nádraží, která se dočkala i odborných ocenění, nebo opravit průtah městem v režii státu a s tím související chodníky a veřejné osvětlení v režii města. Tato oprava komplikovala většině z nás několik měsíců dopravu po městě, nyní však můžeme konečně říci „máme hotovo". Ještě jednou bych vám všem chtěl poděkovat za trpělivost, kterou jste během oprav projevili.

Dalším krokem, jak ulehčit dopravě v centru města je výstavba obchvatu. Na tuto stavbu jsme získali finální územní rozhodnutí a můžeme začít s vykupováním pozemků. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury se na ně podařilo vyčlenit 70 milionů korun. Je to běh na dlouhou trať, ale snažíme se na úřadě běžet co nejrychleji. Dalo by se říci, že loňský rok se nesl hodně v duchu dopravy, a i ten příští se budou opravovat další části komunikací a chodníků, ne však již v takovém rozsahu. Na rovinu, Náchod si potřebuje na chvíli oddechnout.

A jaké jsou tedy ty velké investice v roce 2018? Z dopravních mezi ně patří hlavně propojení komunikací v ulicích Janáčkova a Poštovní a související vybudování viaduktu pod železniční tratí. Dalším plánem je výstavba nové hasičárny v Raisově ulici pro naše hasiče, bez kterých bychom se v některých nesnadných chvílích jen těžko obešli. Dlouho očekávanou stavbou jsou také Malé lázně v Bělovsi, kam bude přivedena kyselka z dvou nových vrtů, pro které jste mohli sami hlasovat a vybrat jim jméno. Vítěznými návrhy jsou nakonec Jan a Běla a těším se, až si kyselku společně v nových lázních vychutnáme. Kromě těchto plánů jsme se na zastupitelstvu rozhodli, že je potřeba, abychom vystavěli nový městský hřbitov, jelikož kapacity toho současného již nedostačují. Je to krok poměrně nezvyklý, protože nových městských hřbitovů moc nevzniká, ale nutný. Takový je život...

V letošním roce nás také čekají dvoje volby. Prvními z nich už v těchto dnech jsou volby prezidentské. Na podzim nás pak čekají komunální volby, ve kterých si budeme vybírat nové zástupce na radnici. Pěvně věřím, že v obou termínech budeme vybírat podle svého nejlepšího vědomí.

Děkuji vám zá krásný rok 2017, přeji vám krásný nový rok a těším se na společně prožité chvíle v roce 2018.

Jan Birke, starosta


Vizualizace - Malé lázně v Bělovsi Vizualizace - Malé lázně v Bělovsi

Dopravní propojení ulic Janáčkova a Poštovní Dopravní propojení ulic Janáčkova a Poštovní

Další zprávy /