Komise sociální a prevence kriminality

Předseda : Mgr.Denisa Pokorná
Členové : Pavel Sokolář, Marie Šimonová, Jan Mojžíš, Zuzana Vlachová, Ladislav Bohadlo, Judita Koubková, Rudolf Samko
Tajemník komise : Mgr.Marcela Šťastná
Koordinátor prevence na místní úrovni : Miroslav Horák