Dnes
Teplota: 15.9 °C

Elektronická úřední deska

Okresní soud v Náchodě - dražby

Nalezené dokumenty
Kliknutím na název dokument otevřete

Typ Název Zveřejnil Datum
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu-k.ú.Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 17.7.2018
1.8.2018
veřejná vyhláška Zahájení územního řízení a upuštění od ústního jednání: Optická síť Rudolf-net Náchod - ul. Pražská - část 2" Odbor výstavby a územního plánování 17.7.2018
1.8.2018
veřejná vyhláška Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/33 v Náchodě, ul. Polská, v úseku od přechodu pro chodce u společnosti AMETEK po státní hranici, dle grafických znázornění v příloze. Krajský úřad Královéhradeckého kraje 17.7.2018
1.8.2018
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu-k.ú.Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 17.7.2018
1.8.2018
výběrové řízení Výběrové řízení na funkci matrikář / matrikářka Odbor kanceláře tajemníka 16.7.2018
31.7.2018
veřejná vyhláška Možnost převzít písemnost: Wojciech Sokolowski, nar.1973, Dobenínská 2002, 547 01 Náchod Odbor obecní živnostenský úřad 13.7.2018
28.7.2018
veřejná vyhláška Možnost převzít písemnost: David Hamšík, nar.1978, Kladská 1513, 547 01 Náchod Odbor obecní živnostenský úřad 13.7.2018
28.7.2018
veřejná vyhláška Stanovení přechodné úpravy na silnici I/33 v Náchodě, ul. Českoskalická u čp. 279 a čp. 90 Krajský úřad Královéhradeckého kraje 13.7.2018
28.7.2018
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu-k.ú.Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 12.7.2018
27.7.2018
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu - k.ú. Studnice u Náchoda Odbor dopravy a silničního hospodářství 12.7.2018
27.7.2018
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu - k.ú. Malé Poříčí Odbor dopravy a silničního hospodářství 12.7.2018
27.7.2018
veřejná vyhláška Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - k. ú. Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 12.7.2018
27.7.2018
nabídka volné nebytové prostory k pronájmu v ul. Pražská č.p. 1759 Odbor správy majetku a financování 12.7.2018
31.8.2018
nabídka volné prostory sloužící podnikání - k nájmu Odbor správy majetku a financování 11.7.2018
31.7.2018
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu - k.ú. Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 11.7.2018
26.7.2018
dražební vyhláška dražební vyhláška Exekutorský úřad Náchod 11.7.2018
17.8.2018
výběrové řízení Výběrové řízení na funkci odborného pracovníka/ odborné pracovnice evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů Odbor kanceláře tajemníka 11.7.2018
26.7.2018
veřejná vyhláška Návrh stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Volovka Odbor dopravy a silničního hospodářství 11.7.2018
26.7.2018
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu-k.ú.Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 9.7.2018
24.7.2018
záměr záměr obce Odbor správy majetku a financování 9.7.2018
25.7.2018
výběrové řízení výběrové řízení č. HNA/005/2018 s aucí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 4.7.2018
6.8.2018
veřejná vyhláška Návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Stolín Odbor dopravy a silničního hospodářství 4.7.2018
19.7.2018
veřejná vyhláška Návrh Územního plánu Slatina nad Úpou Odbor výstavby a územního plánování 4.7.2018
19.7.2018
veřejná vyhláška Stanovení přechodné úpravy provozu k. ú. Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 4.7.2018
19.7.2018
veřejná nabídka Stanovení přechodné úpravy provozu k. ú. Červený Kostelec Odbor dopravy a silničního hospodářství 4.7.2018
19.7.2018
veřejná vyhláška Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - k. ú. Běloves Odbor dopravy a silničního hospodářství 4.7.2018
19.7.2018
veřejná vyhláška STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 56/2018–2: stavební úpravy - oprava fasády a zateplení části objektu č. p. 313 Odbor výstavby a územního plánování 3.7.2018
18.7.2018
veřejná vyhláška DÍLČÍ KOLAUDAČNÍ SOUHLAS s užíváním části vodního díla „Žďárky - Splašková kanalizace a ČOV, stavební objekty F.2.1 - ČOV a trubní propoje, F.2.6 - Splašková kanalizace (jižní část), F.2.7 - Splašková kanalizace (severní část), F.3 - Provozní soubory Odbor životního prostředí 3.7.2018
18.7.2018
dražební vyhláška elektronická dražební vyhláška Exekutorský úřad Brno 2.7.2018
9.8.2018
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu-silnice II. a III. třídy a místní komunikace ve správním obvodu Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 2.7.2018
17.7.2018
dražební vyhláška elektronické dražební jednání Exekutorský úřad Brno 2.7.2018
8.8.2018
výběrové řízení Výběrové řízení na obsazení funkce jednatele / jednatelky Technických služeb Náchod s.r.o. Odbor kanceláře tajemníka 29.6.2018
15.8.2018
aukční vyhláška aukční vyhláška Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 28.6.2018
19.7.2018
oznámení Usnesení VH o schválení squeeze-outu Beránek Náchod a.s., 26.6.2018
26.7.2018
dražební vyhláška dražební vyhláška Exekutorský úřad Náchod 21.6.2018
27.7.2018
oznámení Oznámení o zřízení zvláštního účtu u České národní banky pro složení kauce Městský úřad Náchod 20.6.2018
31.7.2018
oznámení oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech DSO Kladská stezka 19.6.2018
31.12.2018
usnesení stanovení počtu členů zastupitelstva města na volební období 2018-2022 Odbor kanceláře tajemníka 19.6.2018
8.10.2018
veřejná zakázka Rekonstrukce osvětlení ledové plochy zimního stadionu v Náchodě Město Náchod 19.6.2018
17.7.2018
výběrové řízení Výběrové řízení na obsazení funkce odborného pracovníka / odborné pracovnice územního řízení a stavebního řádu (stavební úřad) Odbor kanceláře tajemníka 19.6.2018
31.7.2018
veřejná zakázka Rozvoj komunikačních a informačních systémů města Náchod Město Náchod 12.6.2018
13.8.2018
oznámení Komunální volby 2018 - oznámení příslušnosti k pověřenému obecnímu úřadu Město Náchod 5.6.2018
1.8.2018
oznámení Komunální volby 2018 - Počty podpisů na peticích Město Náchod 5.6.2018
1.8.2018
veřejná vyhláška Monitorovací kalendář, koupací sezóna 2018 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 16.5.2018
31.8.2018
vyhláška vyhláška a usnesení - řízení o pozůstalosti Obvodní soud pro Prahu 1 13.3.2018
14.3.2019
oznámení oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech DSO Kladská stezka 20.2.2018
31.12.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Odbor správy majetku a financování 17.1.2018
31.1.2020
Rozpočtová opatření Schválená rozpočtová opatření od 1.1.2018 Odbor správy majetku a financování 11.1.2018
31.1.2019
oznámení Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech DSO Kladská stezka 28.12.2017
31.12.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/159/2017 Odbor správy majetku a financování 20.12.2017
1.12.2020
Střednědobý výhled rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 Odbor správy majetku a financování 14.12.2017
31.12.2018
Rozpočet Schválený rozpočet města Náchoda na rok 2018 Město Náchod 14.12.2017
31.12.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Smlouva o poskytnutí dotace - Lenka Vlášková, Jindřich Vlášek Odbor správy majetku a financování 23.11.2017
24.11.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda JUDr. Ladislav Polák, Marta Poláková, Ing. Daniel Polák, MUDr. Zuzana Poláková Město Náchod 10.10.2016
11.10.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tenisový klub Náchod z.s. Město Náchod 28.7.2016
29.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Sportovní kuželkářský klub Náchod, o.s. Město Náchod 15.7.2016
16.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Sportovní kuželkářský klub Náchod, o.s. Město Náchod 15.7.2016
16.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda TJ START NÁCHOD, z.s. Město Náchod 15.7.2016
16.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělovýchovná jednota Náchod Město Náchod 15.7.2016
16.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělocvičná jednota Sokol Staré Město - Náchod Město Náchod 15.7.2016
16.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělovýchovná jednota Kraso Náchod z.s. Město Náchod 15.7.2016
16.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Bavíme se sportem z.s. Město Náchod 15.7.2016
16.7.2019
smlouva BERÁNEK Náchod a.s. Město Náchod 15.7.2016
16.7.2019
smlouva Městské středisko sociálních služeb MARIE Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda BRANKA, o.p.s. Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělocvičná jednota Sokol Běloves Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda MONA Náchod z.s. Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda HC Náchod z.s. Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělocvičná jednota Sokol Náchod Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda SK Babí, z.s. Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda SPORT KLUB Náchod z.s. Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda SK Plhov - Náchod, z.s. Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Jiří Vondřejc Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Florbal Náchod z.s. Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda FK Náchod spolek Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda FK Náchod spolek Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Základní škola T.G.Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Základní škola T.G.Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda SKP Judo Náchod Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Okresní sdružení České unie sportu Náchod, z.s. Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Okresní sdružení České unie sportu Náchod, z.s. Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Bavíme se sportem z.s. Město Náchod 15.6.2016
16.6.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělocvičná jednota Sokol Staré Město - Náchod Město Náchod 15.6.2016
16.6.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělocvičná jednota Sokol Běloves Město Náchod 15.6.2016
16.6.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda MONA Náchod z.s. Město Náchod 15.6.2016
16.6.2019
smlouva Diakonie ČCE - středisko BETANIE - evangelický domov v Náchodě Město Náchod 3.6.2016
4.6.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda FK Náchod spolek Město Náchod 1.6.2016
2.6.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda SK Plhov - Náchod, z.s. Město Náchod 1.6.2016
2.6.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda SPORT KLUB Náchod z.s. Město Náchod 1.6.2016
2.6.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělovýchovná jednota Náchod Město Náchod 1.6.2016
2.6.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda SKP Judo Náchod Město Náchod 1.6.2016
2.6.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Florbal Náchod z.s. Město Náchod 1.6.2016
2.6.2019
smlouva Městské středisko sociálních služeb MARIE Město Náchod 1.6.2016
2.6.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Jiří Vondřejc Město Náchod 1.6.2016
2.6.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda TJ START NÁCHOD, z.s. Město Náchod 1.6.2016
2.6.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělocvičná jednota Sokol Náchod Město Náchod 1.6.2016
2.6.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda SK Babí, z.s. Město Náchod 1.6.2016
2.6.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda PFERDA z.ú. Město Náchod 2.5.2016
3.5.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda PFERDA z.ú. Město Náchod 2.5.2016
3.5.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Stacionář Cesta Náchod z.s. Město Náchod 18.4.2016
19.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Stacionář Cesta Náchod z.s. Město Náchod 18.4.2016
19.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda NONA 92, o.p.s. Město Náchod 18.4.2016
19.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda KINO VESMÍR Město Náchod 18.4.2016
19.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Dokořán z.s. Město Náchod 18.4.2016
19.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Dokořán z.s. Město Náchod 18.4.2016
19.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Galerie výtvarného umění v Náchodě Město Náchod 18.4.2016
19.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Galerie výtvarného umění v Náchodě Město Náchod 18.4.2016
19.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Regionální muzeum v Náchodě Město Náchod 18.4.2016
19.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Regionální muzeum v Náchodě Město Náchod 18.4.2016
19.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. Město Náchod 18.4.2016
19.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda TJ Delfín Náchod Město Náchod 18.4.2016
19.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Náchodská Prima sezóna o.p.s. Město Náchod 18.4.2016
19.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Náchodská Prima sezóna o.p.s. Město Náchod 18.4.2016
19.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Náchodská Prima sezóna o.p.s. Město Náchod 18.4.2016
19.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Společnost Josefa Škvoreckého, o.s. Město Náchod 31.3.2016
1.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Loutková scéna dětem pro radost Město Náchod 31.3.2016
1.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda SAVAGE COMPANY s.r.o. Město Náchod 31.3.2016
1.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělovýchovná jednota Kraso Náchod z.s. Město Náchod 31.3.2016
1.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tenisový klub Náchod z.s. Město Náchod 31.3.2016
1.4.2019
smlouva Sportovní zařízení města Náchoda Město Náchod 31.3.2016
1.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Náchodská divadelní scéna, zapsaný spolek Město Náchod 31.3.2016
1.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Společné cesty - o.s. Město Náchod 31.3.2016
1.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Klub SUN Náchod Město Náchod 31.3.2016
1.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda BERÁNEK Náchod a.s. Město Náchod 5.2.2016
6.2.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Středisko volného času Déčko Město Náchod 12.1.2016
13.1.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Kino Vesmír Město Náchod 12.1.2016
13.1.2019
smlouva Farní charita Náchod Město Náchod 12.1.2016
13.1.2019
smlouva Sportovní zařízení města Náchoda Město Náchod 12.1.2016
13.1.2019
smlouva Městské středisko sociálních služeb MARIE Město Náchod 12.1.2016
13.1.2019
smlouva BERÁNEK Náchod a.s. Město Náchod 12.1.2016
13.1.2019
smlouva Farní charita Náchod Město Náchod 12.1.2016
13.1.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Městská knihovna Náchod Město Náchod 12.1.2016
13.1.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Základní umělecká škola Tyršova 247 Město Náchod 12.1.2016
13.1.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda HC Náchod 60502 Město Náchod 12.1.2016
13.1.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělovýchovná jednota Náchod Město Náchod 12.1.2016
13.1.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Florbal Náchod z.s. Město Náchod 12.1.2016
13.1.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda FK Náchod s.r.o. Město Náchod 12.1.2016
13.1.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda BERÁNEK Náchod a.s. Město Náchod 12.1.2016
13.1.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Dokořán, o.s. Město Náchod 21.12.2015
22.12.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Dokořán o.s. Město Náchod 21.12.2015
22.12.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda SKP Judo Náchod Město Náchod 29.10.2015
30.10.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda SKP Judo Náchod Město Náchod 29.10.2015
30.10.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělocvičná jednota Sokol Staré Město - Náchod Město Náchod 29.10.2015
30.10.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělovýchovná jednota Náchod Město Náchod 2.10.2015
3.10.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělocvičná jednota Sokol Náchod Město Náchod 1.10.2015
2.10.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda TJ DELFÍN NÁCHOD Město Náchod 24.8.2015
25.8.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělovýchovná jednota Náchod Město Náchod 29.7.2015
30.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda HC Náchod 60502 Město Náchod 29.7.2015
30.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda MONA Náchod Město Náchod 29.7.2015
30.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda TJ START Náchod, z. s. Město Náchod 29.7.2015
30.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda MONA Náchod Město Náchod 29.7.2015
30.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda FK Náchod spolek Město Náchod 29.7.2015
30.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Sportovní kuželkářský klub Náchod, o.s. Město Náchod 29.7.2015
30.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělocvičná jednota Sokol Staré Město – Náchod Město Náchod 29.7.2015
30.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda FK Náchod spolek Město Náchod 29.7.2015
30.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Sportovní kuželkářský klub Náchod, o.s. Město Náchod 29.7.2015
30.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělocvičná jednota Sokol Staré Město – Náchod Město Náchod 29.7.2015
30.7.2018