Dnes
Teplota: 3.8 °C

Pátek, 22.6.2018Náchodský pedagog roku 2018

Náchodský pedagog roku 2018


Vedení města ocenilo náchodské pedagogy Ve středu 20. června 2018 předali v obřadní síni náchodské radnice představitelé města již tradičně v závěru školního roku ocenění „Náchodský pedagog roku 2018“.

Slavnostní setkání za účasti starosty města Jana Birke a místostarostů Pavly Maršíkové a Miroslava Bráta, vedoucího Odboru sociálních věcí a školství Pavla Schumy, hostů z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Svatavy Odlové a Ivety Lukešové a zástupkyně České školní inspekce Radomíry Bartošové, zahájily pěveckým vystoupením děti ze ZŠ Drtinovo náměstí v Náchodě.

Město Náchod uděluje titul Náchodský pedagog roku 2018:

paní Mgr. Ivaně Maršíkové, učitelce Základní školy T. G. Masaryka

panu Mgr. Zdeňku Bornovi, učiteli Základní školy Komenského

paní Mgr. Aleně Mackové-Rosové, učitelce Základní školy Plhov

paní Monice Vikové, vychovatelce Základní školy Drtinovo náměstí

panu Stanislavu Vítovi, DiS. učiteli ZUŠ Náchod

panu Ing. Ivo Feistaurovi, řediteli Praktické školy, Základní školy a Mateřské školy Josefa Zemana  Náchod

 

Město Náchod uděluje ocenění za dlouholetou práci ve školství:

paní Bc. Lence Klempárové, ředitelce MŠ Vančurova paní Šárce Rojšlové,

ředitelce Mateřské školy Myslbekova paní Ing. Ludmile Pohankové,

ředitelce Střediska volného času Déčko, Náchod

Všem oceněným blahopřejeme!


Náchodský pedagog roku 2018 Náchodský pedagog roku 2018

Další zprávy /