Dnes
Teplota: 10.2 °C

Náchodský zpravodaj

Obálka Náchodského zpravodaje

Redakce

Vydává: Město Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
Odpovědný redaktorka: Bc. Nina Adlof
Redakční rada:
Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Čejchanová, Hana Kopecká, Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda, Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková, Daniel Šárka a Ing. Jiří Polák
Grafická úprava: Garmond DTP studio a tisk, tel.: 491 420 239
Náklad: 5200 ks
Registrace: MK ČR E 11975
Adresa časopisu: NZ, Městský úřad v Náchodě, Masarykovo náměstí 40, 547 01, Náchod
Tel.: 736 613 427
E-mail: zpravodaj@mestonachod.cz

Provoz MěÚ Náchod od 26. 10. 2020


 Úřad:

po    26.10.2020    8-13
út 27.10.2020 10-15
st 28.10.2020 STÁTNÍ SVÁTEK
čt 29.10.2020 ZAVŘENO
30.10.2020 ZAVŘENO
po 02.11.2020 8-13
út 03.11.2020 ZAVŘENOObjednaní klienti dle objednávkového systému v rámci elektronické obsluhy občana si mohou vyřídit své záležitosti v časech, na které jsou objednaní (příp. budou kontaktováni pro možnost přesunu termínu).

Provoz objednávkového systému zůstane tedy zachován v následujícím období s omezením na uvedené dny, tj. pondělí a středa.

Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.