Dnes
Teplota: 16.4 °C

Náchodský zpravodaj

Obálka Náchodského zpravodaje

Redakce

Vydává: Město Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
Odpovědný redaktorka: Bc. Nina Adlof
Redakční rada:
Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Čejchanová, Hana Kopecká, Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda, Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková, Daniel Šárka a Ing. Jiří Polák
Grafická úprava: Garmond DTP studio a tisk, tel.: 491 420 239
Náklad: 5200 ks
Registrace: MK ČR E 11975
Adresa časopisu: NZ, Městský úřad v Náchodě, Masarykovo náměstí 40, 547 01, Náchod
Tel.: 736 613 427
E-mail: zpravodaj@mestonachod.cz

Provoz MěÚ Náchod od 18. 5. 2020


 Úřad:

 Pondělí 8-17 hod.
 Úterý 8-14 hod.
 Středa 8-17 hod.
 Čtvrtek 8-14 hod.
 Pátek 8-13:30 hod. Přepážková pracoviště:

 Více informací + možnost objednání


 CzechPoint:

 Po, St 8.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.
 Út, Čt 8:00-14.00 hod.
 Pá 8:00-13.30 hod.


 CzechPoint, Zámecká 1845:

 Po, St 8.00-12.00 a 13.00-15.00 hod.
 Út, Čt 8:00-14.00 hod.
 Pá 8:00-13.30 hod.