Dnes
Teplota: 20.7 °C

Pondělí, 12.8.2019Poděkování Teplárny Náchod obyvatelům Plhova

Poděkování Teplárny Náchod obyvatelům Plhova


Vážení obyvatelé městské části Náchod-Plhov,

společnost innogy Energo, s.r.o., v těchto dnech dokončuje venkovní část prací na „Teplofikaci Plhov - přechod na teplovodní medium". Tato akce, která měla dopad na komfort obyvatel a občanů pracujících v této lokalitě, je svým rozsahem jednou z největších v historii náchodské teplárny. Omezovala všechny zejména v dopravní obslužnosti a při vstupech do objektů, někdy také hlukem a dalšími souvisejícími činnostmi. Velký podíl a zásluhu na zmírnění dopadu pro obyvatele a vlastníky automobilů mělo Město Náchod, které nám ochotně zapůjčilo pozemek na ploše po bývalé „Tepně", kde jsme pro vás zřídili náhradní parkování.

Práce byly zahájeny v březnu 2019 naším generálním zhotovitelem, firmou Tenza, a.s., a jejím subdodavatelem stavebních prací firmou Alprim CZ. Přestože jsme se snažili minimalizovat počet odstávek v dodávce teplé vody a vytápění, tak zejména výluka vytápění pro část obyvatel byla v tomto období nepříjemná a vyžadovala od vás vstřícnost a pochopení.

Dnes, když všechny venkovní práce končíme a odstávky v dodávce by měly být jen výjimečné, si dovolujeme říci, že zhotovitel vše uvedl do původního stavu a v mnoha případech původní stav povrchů ještě vylepšil. Zhotovitel navíc prováděl práce v prodloužených směnách, o sobotách a o nedělích, a někdy i v mimořádných klimatických podmínkách.

Vážení obyvatelé Plhova, přijměte, prosím, naše velké poděkování za vstřícnost a trpělivost, kterou jste s námi měli. Mimořádné poděkování patří těm obyvatelům, kteří se u pracovníků našich zhotovitelů zastavili a jejich těžkou a kvalitní práci ocenili.

Milí „Plhováci" velké díky!

S přátelským pozdravem

innogy Energo, s.r.o.,

Teplárna Náchod


Poděkování Teplárny Náchod obyvatelům Plhova Poděkování Teplárny Náchod obyvatelům Plhova

logo logo

Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 18. 5. 2020


 Úřad:

 Pondělí 8-17 hod.
 Úterý 8-14 hod.
 Středa 8-17 hod.
 Čtvrtek 8-14 hod.
 Pátek 8-13:30 hod. Přepážková pracoviště:

 Více informací­


 CzechPoint:

 Po, St 8.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.
 Út, Čt 8:00-11.30 a 12:00-14.00 hod.
 Pá 8:00-13.30 hod.