Dnes
Teplota: 11.4 °C

Úterý, 31.8.2021Největší letošní investice - rekonstrukce komunikace v ulici Purkyňova - je dokončena

Největší letošní investice - rekonstrukce komunikace v ulici Purkyňova - je dokončena


Dlouho očekávaná a velmi nákladná rekonstrukce komunikace v centru Náchoda - ul. Purkyňova, poblíž náchodské nemocnice, je od dnešního dne dokončena a zprovozněna.

Symbolického přestřižení pásky se za zhotovitele firmu M-Silnice, a.s., Pardubice zúčastnil pan Jiří Albrecht, ředitel závodu Sever, za projektanta - společnost Hauckovi, s.r.o., ing. Kateřina Šestáková Haucková a za město Náchod místostarostové Jan Čtvrtečka, Pavla Maršíková a František Majer, zastupitel Petr Jirásek, tajemnice MěÚ Náchod Hana Mílová a za odbor investic a rozvoje města Bohuslav Voborník a Miroslav Petr.

Hlavním stavebním záměrem kompletní rekonstrukce byla výstavba parkovacího pruhu s podélným stáním pro osobní automobily a výměna konstrukce vozovky a chodníků. Opravený úsek od křižovatky s ulicí Němcové, resp. Bartoňova, po křižovatku s ulicí Dobrošovská je dlouhý 553,44 metrů. Parkovací pruhy jsou navrženy střídavě po obou stranách komunikace ve vybraných vhodných místech, povrch je pak proveden ze zámkové vsakovací dlažby. Stávající chodník v místech parkovacích pruhů se posunul za parkovací pruh a je z betonové zámkové dlažby. Díky úpravě šířky vozovky a chodníků bylo vybudováno celkem 38 podélných parkovacích stání.

Stavba byla zahájena 19. dubna a její realizaci provázela dopravní omezení, která se dotkla nejen obyvatel této lokality, ale i sousední nemocnice, jejích návštěvníků a pacientů a všech řidičů, kteří v dopravních špičkách nemohli této důležité komunikace využít.

„Rád bych proto poděkoval všem za trpělivost, a zejména zhotoviteli za to, že se podařilo termín dokončení stavebních prací zkrátit o celých 45 dní," uvedl místostarosta Jan Čtvrtečka a dodal: „Práce na této stavbě nebyly vůbec jednoduché, vyžadovaly rozsáhlou koordinaci, řadu kompromisů a osobních jednání, která nebyla vždy snadná. Jsem přesvědčen, že ten čas a úsilí všech zúčastněných ve výsledku stál za to."

Celkové náklady na rekonstrukci představují částku 15.943.162,13 Kč včetně DPH, z čehož cca polovinu pokryje dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Součástí stavebních úprav byla i rekonstrukce veřejného osvětlení. V ulici je osazeno 15 nových stožárů a 15 ks LED svítidel. Po celé trase jsou nové kabelové rozvody uložené v chráničce. Zhotovitelem nového veřejného osvětlení za 1.245.928,89 Kč je firma TELKABEL CR, s.r.o., Náchod.

 

Další skvělou zprávou poslední den prázdnin je, a to zejména pro řidiče - rodiče, kteří povezou své děti zítra do škol, že od dnešního večera bude obnoven obousměrný provoz v ulici Kladské, v úseku, kde probíhá výstavba nové komunikace Tkalcovská. Autobusové spoje pojedou od zítřka 1. 9. 2021 v původních trasách!

Věříme, že dokončení rekonstrukce ulice Purkyňovy a aktuální možnost jejího zprovoznění v režimu tzv. předběžného užívání a současně zprůjezdnění ul. Kladské, výrazně uleví komplikované dopravní situaci v Náchodě na začátku školního roku, kdy je již tradičně provoz v ulicích Náchoda výrazně vyšší.

 

 


Největší letošní investice - rekonstrukce komunikace v ulici Purkyňova - je dokončena Největší letošní investice - rekonstrukce komunikace v ulici Purkyňova - je dokončena

Největší letošní investice - rekonstrukce komunikace v ulici Purkyňova - je dokončena Největší letošní investice - rekonstrukce komunikace v ulici Purkyňova - je dokončena

Další v galerii 10

Další zprávy /