Dnes
Teplota: 0.2 °C

Pondělí, 13.11.2023Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda


V pondělí 13. listopadu 2023 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka, 9. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.

 

Spustit vysílání


P r o g r a m :
1/ Majetkoprávní úkony obce
2/ Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
3/ FK Náchod spolek - poskytnutí úvěru na dofinancování nákupu umělého trávníku pro fotbalové hřiště v Bělovsi
4/ Zápis z jednání kontrolního výboru a plán kontrol KV
5/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města
6/ Česko-polský projekt - Balneum Glacensis
7/ Rozpočtová opatření
8/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
9/ Diskuse
10/ Závěrilustrační foto ilustrační foto

Další zprávy /