Dnes
Teplota: 26.0 °C

Doprava

Historické vozy

Hustota a kvalita dopravních sítí odráží a zároveň podmiňuje celkovou hospodářskou úroveň regionu. Železniční a především silniční síť zabezpečuje poměrně dobré dopravní spojení Náchoda s jednotlivými regionálními a mikroregionálními centry i s většinou obcí náchodského regionu. Samo město je pak napojeno na dopravní tepny celostátního i mezinárodního významu. Nemalý problém však představuje skutečnost, že dopravní kapacita stávajících hlavních silnic procházejících náchodským regionem a zejména jeho jádrem městem Náchodem v posledním desetiletí dosahuje mezních hodnot.

Možnosti dalších významných kvalitativních změn stávajících tras (rozšíření silnice, zvýšení kvality povrchu, světelné křižovatky, kruhové objezdy atd.) jsou v podstatě vyčerpány.

Uzavření silnice č. II/303 v obci Pěkov

Pátek, 4.5.2018

Od 9. 5. 2018 do 27. 5. 2018 bude uzavřena silnice č. II/303 v obci Pěkov. Objízdná trasa bude obousměrně vedena přes Lachov, Bohdašín, Jetřichov. Jen objízdná trasa pro nákladní auta ve směru od Broumova bude vedena přes Hejtmánkovice, Meziměstí, Vernéřovice, Bohdašín, Lachov.

Ilustrační foto Ilustrační foto

Rekonstrukce silnice III/285 21, III/285 20 Vrchoviny – Nové Město nad Metují a rekonstrukce silnice II/308 – ul. 1. máje Nové Město nad Metují (Krčín)

Čtvtek, 3.5.2018

V termínu od 9. 5. 2018 do 21. 8. 2018 dojde k úplné uzavírce silnice III/285 21, III/285 20 Vrchoviny – Nové Město nad Metují a k úplné uzavírce silnice II/308 – ul. 1. máje v Novém Městě nad Metují (Krčín) – viz. situace.

Ilustrační foto Ilustrační foto

Uzavírka Masarykova náměstí a ul. Poštovní a Tyršova v Náchodě

Středa, 2.5.2018

Z důvodu konání akce „Náchodské Májování s ohňostrojem“ bude dne 7. 5. 2018 od 12:00 hod. do 17:30 hod. částečná uzavírka Masarykova náměstí (v prostoru před radnicí) a od 17:30 hod. do 22:30 hod. dojde k úplné uzavírce Masarykova náměstí, ul. Poštovní a Tyršova v Náchodě.

Uzavření průjezdu mezi radnicí a kostelem sv. Vavřince na Masarykově náměstí

Pátek, 13.4.2018

Od pondělí 16. 4. 2018 bude z důvodu opravy parovodu uzavřen průjezd mezi radnicí a kostelem sv. Vavřince na Masarykově náměstí v Náchodě (na obrázku označeno červeně). Žádáme řidiče i chodce, aby při pohybu po náměstí dbali zvýšené opatrnosti a dodržovali dopravní značení.

Starší zprávy