Dnes
Teplota: 4.9 °C

Doprava

Historické vozy

Hustota a kvalita dopravních sítí odráží a zároveň podmiňuje celkovou hospodářskou úroveň regionu. Železniční a především silniční síť zabezpečuje poměrně dobré dopravní spojení Náchoda s jednotlivými regionálními a mikroregionálními centry i s většinou obcí náchodského regionu. Samo město je pak napojeno na dopravní tepny celostátního i mezinárodního významu. Nemalý problém však představuje skutečnost, že dopravní kapacita stávajících hlavních silnic procházejících náchodským regionem a zejména jeho jádrem městem Náchodem v posledním desetiletí dosahuje mezních hodnot.

Možnosti dalších významných kvalitativních změn stávajících tras (rozšíření silnice, zvýšení kvality povrchu, světelné křižovatky, kruhové objezdy atd.) jsou v podstatě vyčerpány.

Pozor na železničních přejezdech!

Pátek, 2.3.2018

V termínu od 5. do 7. 3. 2018 bude z důvodu opravy železničních přejezdů mimo provoz přejezdové zabezpečovací zařízení na přejezdech v ul. Kpt. Jaroše, Kladská (u zastávky v Bělovsi) a Za Vodou (u zastávky v Malém Poříčí).

Přejezdy Přejezdy

Ilustrační foto Ilustrační foto

Jednosměrný průjezd vozidel opravenou ulicí Nemastova

Čtvtek, 23.11.2017

Od dnešního dopoledne je povolen jednosměrný průjezd vozidel opravenou ulicí Nemastova a jejich následné odbočení doprava ve směru do centra.

Nemastova ulice Nemastova ulice

Průtah Náchoda 16. 11. 2017 otevřen, provoz jezdí v obou směrech

Pátek, 17.11.2017

Po dvou etapách oprav během let 2016 a 2017 je opět možný průjezd Náchodem.

Informace k autobusovým zastávkám

Středa, 15.11.2017

Ve čtvrtek 16. 11. bude otevřen průtah Náchodem. Téměř po dvou letech tak skončí nepříjemné objížďky a uzavírky. Rádi bych poděkovali všem, kteří byli trpěliví a snášeli tyto dopravní komplikace, které jsou prostě součástí oprav velkých komunikací. Můžeme se těšit na kvalitní a průjezdnou silnici, nové cyklostezky, chodníky, veřejné osvětlení, zábradlí, opěrnou zeď nebo třeba zastávky MHD.

Starší zprávy