Dnes
Teplota: 14.5 °C

Životní situace


Pojmenování (název) životní situace

Užívání veřejného prostranství
 
Základní informace k životní situaci

Užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Užívání veřejného prostranství podléhá zpoplatnění místním poplatkem za užívání veřejného prostranství.
 
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podávají právnické nebo fyzické osoby, které chtějí veřejné prostranství podléhající poplatku užívat.
 
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Obecně závazná vyhláška Města Náchod č. 4/2003, o místních poplatcích,platná v území obvodu města Náchoda.Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,  Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 
Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žadatel vyplní tiskopis k ohlášení užívání veřejného prostranství, který slouží zároveň jako žádost o souhlas vlastníka pozemku k záboru veřejného prostranství a doručí ho příslušnému pracovníkovi správy daní a poplatků na městském úřadu.
 
Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Náchod, odbor správy majetku a financování, Masarykovo nám. 40,Náchoddveře č. 3 a dveře č. 9
 
Jaké doklady je nutné mít s sebou


 
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispoziciverejne_prostranstvi.rtf


 
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky jsou stanoveny v Obecně závazné vyhlášce města Náchod č. 4/2003, o místních poplatcích, platné na území obvodu města Náchoda.Poplatky jsou vyměřeny platebním výměrem a platbu lze provést v pokladně Městského úřadu nebo bankovním převodem na číslo účtu 190000222551/0100 v KB., as. příslušným VS, který je uveden v platebním výměru.Pokud se jedná o užívání veřejného prostranství  bez rozhodnutí, platí se místní poplatek za užívání veřejného prostranství po udělení souhlasu vlastníka pozemku  nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.
 
Jaké jsou lhůty pro vyřízení


 
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.
 
Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním elektronickou poštou
 
Za správnost návodu odpovídá útvar

Městský úřad Náchod, odbor správy majetku a  financování, Masarykovo nám.40, 547 61  Náchod.
 
Popis byl naposledy aktualizován

31.1.2007
 
Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.