Dnes
Teplota: 21.1 °C

Pondělí, 08.07.2024770 let města - významná osobnost Vladimír Hašek, RNDr., Dr.Sc.

770 let města - významná osobnost Vladimír Hašek, RNDr., Dr.Sc.


V rámci letošních oslav 770 let od první písemné zmínky o našem městě si připomínáme i mnoho významných osob, které se zapsaly výraznou měrou do historie našeho města. Právě dnes, 8. července, si připomínáme výročí 86 let od narození Vladimíra Haška, RNDr., Dr.Sc.

Vladimír Hašek, RNDr., Dr.Sc. (8. 7. 1938 - 26. 8. 2014)

Rodák z Náchoda, vystudoval náchodské gymnázium, poté obor užitá geofyzika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1961 nastoupil do geoelektrické skupiny závodů Geofyzika jako samostatný interpretátor. Jeho pracovní náplní bylo zpracování získaných geofyzikálních dat v naftové prospekci.

V roce 1972 složil státní zkoušky a na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze obhájil svou dizertační práci. Tyto roky lze považovat za zlom v jeho badatelské orientaci a za počátek pokládání základů využití geofyzikálních metod pro účely archeologické prospekce. Tyto metody byly aplikovány v naší zemi v 60. letech 20. stol. V zaniklé vsi Záblacany a u hradu Veveří došlo k měření, které bylo pro Vladimíra Haška prvním kontaktem s archeologickým bádáním.

Od roku 1972 spolupracoval se závodem výzkumu ÚGF při řešení některých výzkumných úkolů z okruhu inženýrské geologie, hydrogeologie a archeologie. V roce 1974 začal v závodu pracovat jako vědecký pracovník, kde plně využil dané možnosti pro rozvoj aplikace geofyzikálních postupů v archeologii a v roce 1991 obhájil svou doktorskou dizertační práci, která shrnula současné znalosti a možnosti použití geofyziky v oboru archeologického výzkumu.

Zaměření na archeologii jej přivedlo do služeb Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně. Za dobu své odborné práce vypracoval mnoho výzkumných zpráv a publikoval u nás i v zahraničí řadu odborných studií. V letech 1978 a 1981 spolupracoval s Československým egyptologickým ústavem Karlovy univerzity v Praze při akcích v Egyptě, měření v Rakousku, v Německu i jinde a stal se jednou s vůdčích osobností svého oboru.

Do Náchoda se rád vracel, především na školní srazy absolventů gymnázia a navštívit Husův sbor, kde jsou uloženy urny jeho rodičů. V závěru svého života se zajímal o průzkum podzemí kostela sv. Vavřince a Masarykova náměstí.

OSLAVME TO SPOLEČNĚ!


Další zprávy /