Dnes
Teplota: 16.9 °C

Čtvrtek, 30.03.2023Oprava silnice 3. třídy v úseku Jizbice–Lipí v roce 2023

Oprava silnice 3. třídy v úseku Jizbice–Lipí v roce 2023


Společnost STRABAG a.s., oblast Hradec Králové bude v období od 3. 4. do 31. 10. 2023 provádět rekonstrukci vozovky silnice III/285 26 včetně souvisejících staveb v rámci II. etapy stavební akce „III/285 26 Jizbice-Lipí-Náchod" a to za úplné uzavírky. V letošním roce se jedná o úsek Jizbice (staničení cca 12,950 km) - Lipí (staničení cca 14,900 km - křižovatka silnice s místní komunikací ul. Pod Lipím).

Město Náchod se na rekonstrukci této krajské komunikace podílí stejně jako v loňském roce výstavbou nových a rekonstrukcí stávajícího chodníku podél silnice. Stavební práce, jejichž investorem je město Náchod, započaly v dubnu roku 2022 a dokončeny by měly být v říjnu letošního roku 2023. Zhotovitelem stavebních prací v celkovém objemu téměř 23,5 mil. Kč je rovněž společnost STRABAG a.s.

Projekt „III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod - chodníky", registrační číslo CZ.06.06.01/00/22_040/0001183 je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027.

Objízdné trasy a omezení:

Objízdná trasa bude vedena obousměrně po silnici III/285 26 přes Jizbici, Dobrošov, Českou Čermnou, Borovou, Nový Hrádek, dále po silnici II/285 přes Slavoňov, Blažkov, Nové Město nad Metují po křižovatku se silnicí I/14 (Sepský most), dále po silnici I/14 přes Spy až po křižovatku se silnicí III/308 21, dále po silnici III/308 21 do Nového Města nad Metují - Krčína, po křižovatku se silnicí II/308, dále po silnici II/308 a III/285 20 do Vrchovin, dále po silnici III/285 21 a po silnici I/14 z Vrchovin do Náchoda na silnici I/33 a na silnici III/285 26 (viz příloha).

V termínu od 3. do 10. 4. 2023 (Velikonoce) bude po silnici III/285 26, po dohodě se zhotovitelem, za maximálně zvýšené opatrnosti a dle pokynů pracovníků stavby, umožněn obousměrný průjezd osobních automobilů a autobusů (dodávka) stanovených výlukovým jízdním řádem. Ostatní autobusy (velké) budou již jezdit po objízdné trase.

Upozorňujeme občany městské části Lipí, že na základě nepříznivého počasí, nebude linkou 645383 dopravce CDS s.r.o. Náchod obsluhována od 3. do 10. 4. 2023 zastávka Náchod,Lipí,odb.Peklo a Náchod,Lipí,vodojem. Občané musí využít zastávky Náchod,Lipí či Náchod,Jizbice. Tímto se omlouváme za vzniklé problémy, ale z hlediska bezpečnosti silničního provozu se ve výše uvedeném termínu nepojede z Lipí (náves) do Jizbice přes tzv. Chodýnka, ale stavbou.

Od 11. 4. 2023 (úterý) dojde k úplné uzavírce silnice III/285 26 a pouze obyvatelům města Náchoda, opět po dohodě se zhotovitelem a za zvýšené opatrnosti, bude umožněn jednosměrný průjezd po uzavřené části silnice III/285 26 (od křižovatky s ul. Pod Lipím) po náves Lipí. V tomto úseku je nutné respektovat, že vozidla a technika stavby budou jezdit v obou směrech, kdy provoz bude řízen pracovníky stavby a může zde dojít ke krátkodobému uzavření této části komunikace. Z Lipí do Jizbice bude obyvatelům města Náchoda umožněn jednosměrný průjezd přes Chodýnka a poté z Jizbice lesem do Náchoda (stejně jako v loňském roce).


Přílohy:

přemístění zastávky Jizbice     (7910_64030115127.png / 0,07 MB)
uzavírka-Jizbice-Lipí,situace     (7910_15130115151.pdf / 0,54 MB)
645383     (7910_3633011523.pdf / 0,27 MB)
662262     (7910_98230115216.PDF / 0,29 MB)
662267     (7910_5130115227.PDF / 0,25 MB)
662330     (7910_6693011532.PDF / 0,3 MB)
662332     (7910_68230115314.PDF / 0,28 MB)
662336     (7910_65830115333.PDF / 0,23 MB)
662337     (7910_22930115344.PDF / 0,26 MB)
911308     (7910_88630115356.PDF / 0,36 MB)
911309     (7910_2903011549.PDF / 0,5 MB)
911333     (7910_48430115421.PDF / 0,32 MB)
911334     (7910_39630115431.PDF / 0,3 MB)
uzavírka Lipí–Jizbice     (7910_75830115140.png / 1,89 MB)

ilustrační foto ilustrační foto

Další zprávy /